Nekrosfläckvirus på balsamin

Kategoriseras som kvalitetsskadegörare på följande växter: (höst)begonia, lyckliga Lotta (balsaminart). Virussymptom får inte förekomma på dessa växtarter vid försäljning. Kravet gäller både plantmaterial för yrkesmässig vidareodling och för krukväxter och utplanteringsväxter.

Nekrosfläckvirus på balsamin (Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) är en växtsjukdom, som förekommer på flera kruk- och utplanteringsväxtarter. Viruset sprids främst med plantor av prydnadsväxter till odlingarna. I odlingen sprids viruset speciellt av amerikansk blomstertrips. Nekrosfläckvirus på balsamin förekommer i flera länder och även i Finland.

begonia_120203_uo_pieni.jpg

Symptom av nekrosfläckvirus på balsamin på begonia.
Bils: Ulla Oksanen, Livsmedelsverket.

kalanchoe_120307_ta_pieni.jpg

Symptom av nekrosfläckvirus på balsamin på våreld/höstglöd.
Bild: Terhi Andström, Livsmedelsverket.

Värdväxter och betydelse

 • Förorsakar svinn i prydnadsväxtproduktionen i och med att växtens utseende förstörs.
 • Kvalitetsskadegörare på (höst)begonia óch lyckliga Lotta (balsaminart)
 • Förekommer och orsakar symptom också på flera andra kruk- och utplanteringsväxtarter

utbredning

 • Päträffas åtminstone i Europa och i Nord-Amerika.
 • Förekommer även i Finland.

Symptom

 • Typiska virussymptom på blad, så som ringformade fläckar och figurer samt mosaikmönster.
 • Kan även förekomma symptomfritt, speciellt på plantmaterial.

Biologi och spridning

 • Sprids till odlingar med infekterat plantmaterial.
 • Som vektor fungerar framför allt amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis)

Hindrande av spridning och bekämpning

 • För att förhindra spridning av nekrosfläckvirus på balsamin bör man använda friskt förökningsmaterial och iaktta god odlingshygien i produktion av plantmaterial och prydnadsväxter.
 • Plantmaterialet och prydnadsväxterna som erbjuds till salu eller införs i landet måste uppfylla kraven i lagstiftningen.
 • I produktionen av plantmaterial och prydnadsväxter skall växterna inspekteras som egenkontroll och kraven som ställts för kvalitetsskadegörare skall iakttas.
 • Tripsbekämpning minskar på risken att viruset sprids i växthuset.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2020