Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum kategoriseras som kvalitetsskadegörare på till exempel rododendron och olvon (se värdväxter). Sjukdomen får inte förekomma på växter av dessa arter vid försäljning.

Symptomen för Phytophthora ramorum varierar efter växtart. På rododendron orsakar Phytophthora ramorum brunfärgning och död av skotten. På lövträd är symptomen nekrotiska fläckar på stammen. I exempelvis Storbritannien och USA har sjukdomen förorsakat skador på skog. Phytophthora ramorum har påträffats i både naturen och i plantskolor i flera Europeiska länder. I Finland har man funnit sjukdomen på rododendron i plantbutiker och plantskolor.

Aktuellt

Värdväxter

Värdväxter på vilka P. ramorum kategoriseras som kvalitetsskadegörare:

 • Rododendron (Rhododendron)
 • Olvon (Viburnum)
 • Ask (Fraxinus exelsior)
 • Europeisk lärk (Larix decidua), japansk lärk (Larix kaempferi), hybridlärk (Larix x eurolepis)
 • Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
 • Rödek (Quercus rubra), turkisk ek (Quercus cerris), stenek (Quercus ilex)
 • Kamelia (Camellia)
 • Äkta kastanj (Castanea sativa)

Andra värdväxter:

 • Hästkastanjer
 • Ljung
 • Blåbär
 • Lingon
 • Syrener
 • Lönnar

Förekomst

 • USA: förekommer i flera delstater, skador på skog framför allt på ekar i Kalifornien
 • Storbritannien: skogsskador på lärk framför allt i sydvästra England och i Skottland
 • Mellaneuropa: förekomster i flera länder i plantskolor och naturen, oftast med rododendron som värdväxt
 • i Finland: förekomster i plantskolor och plantbutiker på rododendron

Symptom

 • På rododendron och azaleor: Fläckar på blad och grenar, brunfärgning av bladskaftet, brunfärgning av kambieskiktet under barken, vissnande och död av skott.
 • Lövträd och -buskar: Skotten vissnar och färgas bruna, nekrotiska fläckar på grenar och stammen, speciellt i nedre delen av stammen, mörk tjärliknande utsöndring från fläckarna, kambieskiktets brunfärgning under barken, mörknande av bladknoppar, bladfläckar. I värsta fallen blir trädets krona brun och trädet dör.
 • På barrväxter: Barren och unga skott blir bruna, vissnar och dör, nekrotiska fläckar på stammen

Brunfärgning av mittnerven orsakat av Phytophthora ramorum på rododendron (en stor bild).Brunfärgning av mittnerven orsakat av Phytophthora ramorum på rododendron. Bild: Kim Tilli, Livsmedelsverket

Fläckar orsakade av Phytophthora ramorum på rododendrongrenar (en stor bild).Fläckar orsakade av Phytophthora ramorum på rododendrongrenar. Bild: Satu Mäkinen, Livsmedelsverket

Ett typiskt symptom på rododendron är brunfärgning av mittnerven och bladskaftet samt skotten En stor bild).Ett typiskt symptom på rododendron är brunfärgning av mittnerven och bladskaftet samt skotten.
Bild: Kim Tilli, Livsmedelsverket

Biologi och spridning

 • Sporsamlingar bildas speciellt på bladen. I sporsamlingarna utvecklas flagellater, som sjukdomen sprids med i vatten på bladytor, i vattenstänk och möjligen även i luften. Flagellater utvecklas framför allt i fuktiga förhållanden och i cirka 20°C temperatur.
 • Sjukdomen bibehåller sin infektionsförmåga i jord och växtrester i några månader åtminstone.
 • Från ett land till ett annat sprids sjukdomen med plantmaterial.
Sidan har senast uppdaterats 28.4.2021