Pseudomonas syringae

Bakterien Pseudomonas syringae

Stam- och bladröta

  • (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) är en kvalitetsskadegörare på många växter av släktet Prunus (Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina). Symtom på sjukdomen får inte finnas på växter av dessa växtarter som saluförs.

Skottröta

  • (Pseudomonas syringae pv. syringae) är en kvalitetsskadegörare på äppelträd och päronträd. Symtom på sjukdomen får inte finnas på växter av dessa växtarter som saluförs.
  • Stam- och bladröta samt skottröta smittar framför allt fruktträd. Stam- och bladröta förekommer på många platser i Europa och skottröta i hela världen.

Symtom 

  • Stam- och bladröta: fläckar på blad, skott och frukter, bladen faller tidigt av.
  • Skottröta: fläckar på blad, skott samt frukter. 

Värdväxter 

  • Stam- och bladröta: Exempelvis plommon, körsbär, aprikos, persika, mandel, japanskt plommon.
  • Skottröta: Exempelvis äppelträd och päronträd.

Spridning

  • Via plantor och förökningsmaterial.
  • Kan smitta en växt under alla årstider. Tränger in i värdväxten till exempel via bladärr eller blad.

Förhindrande av spridning samt bekämpning 

  • Användning av friskt förökningsmaterial, odlingshygien.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2020