Rödröta på jordgubbar

Rödröta (Phytophthora fragariae var. fragariae) är en växtsjukdom som är klassificerad som farlig och som förstör jordgubbsbeståndens rotsystem. Om man upptäcker eller misstänker sjukdomen ska anmälan göras till Livsmedelsverket. Till följd av rödrötan dör sidorötterna, varvid rotsystemet blir kalt och växtens förmåga att uppta vatten och näringsämnen störs. I beståndet syns angreppet först som tvinvuxna fläckar och till slut dör växterna. Sjukdomen är speciellt besvärlig på grund av att den finns kvar i jorden en lång tid. Rödrötan kan finnas kvar i jorden utan värdväxt i upp till 15 år. Rödrötan skadar inte bär och begränsar inte användningen av jordgubbar som livsmedel.

 Värdväxter

  • Jordgubbe (Fragaria × ananassa). Sorternas resistens varierar.
  • Loganbär (Rubus Loganobaccus-Ryhmä)

Utbredning

  • Vida spridd, förekommer i de flesta europeiska länder, i Nord- och Sydamerika samt i Asien.
  • I Finland konstaterades rödröta på jordgubbar för första gången i juni 2012 i bärodlingar.

Symtom

  • Sidorötternas spetsar svartnar och sidorötterna dör. Rotsystemet blir kalt.
  • Om man klyver roten ser man att innandömet är röd.
  • Fläckvis tvinväxt i beståndet samt liten skörd.
  • Växterna dör.

Biologi och spridning

Rödröta på jordgubbar orsakas av en svamp som smittar jordgubbsplantornas rötter via jorden i svala och fuktiga förhållanden. Idealisk temperatur för smitta är 10–17 °C. Smittan sprids via svärmsporer som rör sig i fuktig jord. Sjukdomsalstrarens vilosporer bibehåller sin infektionsförmåga i jorden upp till 15 år även utan sin värdväxt. Rödrötan sprids via smittade jordgubbsplantor samt smittad jord som fastnat på arbetsredskap och maskiner.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Svampen som orsakar rödröta trivs i svala och fuktiga förhållanden. Därför är klimatet i Finland sannolikt gynnsamt. Det viktigaste sättet att förhindra spridning av rödröta på jordgubbar är att använda sunt plantmaterial. Det är speciellt viktigt att kontrollera att importerade plantor är sunda. Om plantorna har symtom som väcker misstankar är det skäl att få sundheten kontrollerad innan de planteras. Det är skäl att granska växtbeståndet också efter planteringen.

Eftersom rödröta på jordgubbar är klassificerad som en farlig växtskadegörare, ger växtskyddsmyndigheterna skriftliga direktiv om hur den ska bekämpas.

Anmälningsskyldighet

För rödröta på jordgubbar gäller anmälningsskyldighet till växtskyddsmyndigheterna. Om du misstänker att du har upptäckt rödröta, kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

punamata_laikku_pieni.jpgLadda ner en större bild.
Död fläck till följd av rödröta i ett jordgubbsbestånd.

punamata_taimet_pieni.jpgLadda ner en större bild.
Tvinvuxna fläckar i jordgubbsbeståndet kan vara ett symtom på rödröta.

punamata_juuret_pieni.jpgLadda ner en större bild.

Rödröta får jordgubbsbeståndets rötter att bli kala.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2019