Sjarkavirus

Sjarkaviruset (Plum pox potyvirus, PPV) är en sjukdom som klassificerats som farlig och som angriper växter av släktet Prunus och då sådana virus uppdagas eller misstänks förekomma bland saluhållna plantor eller i plantskolor skall en växtinspektör utan dröjsmål kontaktas. Sjukdomen orsakar ringformade fläckar på löven och missbildade frukter. Sjarkaviruset är en av de viktigaste orsakarna till viroser i Mellaneuropa och det kan orsaka en skördeförlust på hela 100 %.

Värdväxter och betydelse

  • I Finland är den viktigaste värdväxten plommonet (Prunus domestica).
  • Andra möjliga värdväxter är många prydnadsväxter och fruktträd av släktet Prunus. Körsbäret (Prunus cerasus) är inte mottagligt för naturlig smitta.

Förekomst

  • Har spritt sig på bred front inom EU:s område och i hela Europa (inom EPPO:s medlemsstater)
  • Härstammar från Östeuropa (Bulgarien)
  • Förekommer också i Asien och Afrika (Egypten och Tunisien)
  • Konstaterades för första gången i Finland i augusti 2014.

Symptom (på plommon)

  • På löven är symptomen ljusa klorotiska ringformade fläckar, bandaktiga mönster och tydliga ådror. Dessa symptom är tydligast under försommaren.
  • Frukterna är missbildade och brokiga och fruktköttet är hårt och brunaktigt. Frukterna kan falla av i förtid.
  • Av viruset förekommer flera raser som ger olika starka symptom.

Biologi och spridning

Sjarkavirusets viktigaste smittkälla är infekterade växter av släktet Prunus, såsom plommonträd. Viruset sprider sig från ett träd till ett annat i samband med ympningen och med bladlöss. Hur effektiv spridningen blir beror på förekomsten av vingade bladlöss och den varierar således från en växtperiod till en annan. Man känner inte helt till om viruset eventuellt sprids med fröna. Man kan förhindra att sjukdomen sprids genom att använda certifierade plantor och förstöra smittade växter.

Anmälningsskyldighet

Om du misstänker att du påträffat sjarkavirus i plantmaterialet, skall du kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

rokkovirus_1_pieni.jpgLadda ner en större bild.

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2019