Stjälkbakterios och blötröta

Stjälkbakterios och blötröta är vanliga potatissjukdomar som kan orsakas av många olika bakteriearter. Dickeya spp. och Pectobacterium spp. bakterier är kvalitetsskadegörare på potatis, vars antal i utsädespotatis inte får överstiga vissa tröskelvärden

Symptom på stjälkbakterios på potatisblasten.

Till en början vissnar blasten och gulnar, senare ruttnar skotten med början nerifrån (foton Asko Hannukkala).

Skotten börjar ruttna nerifrån på sensommaren

Symtom på stjälkbakterios kan synas på potatisblasten exempelvis i form av vissnande skott i början av sjukdomen. Senare börjar skotten gulna. Stjälkbakterios sprids lätt från den ena plantan till den andra under sommaren, och på sensommaren kan stora arealer av potatisodlingen vara angripna av stjälkbakterios. Sjukdomen får skotten att ruttna börjande nerifrån. Ibland kan ruttnandet också börja från de översta delarna av stjälkarna.

Bakterier av arterna Pectobacterium och Dickeya kan också finnas i infekterad potatis i så små mängder att de inte orsakar några symtom. Då talar man om dold smitta.

Bakterierna sprids på många olika sätt

Oftast sprids sjukdomen till åkern i form av dold smitta hos infekterad utsädespotatis som inte har visat några som helst symtom. Sjukdomen kan också spridas från föregående års växtrester, med arbetsredskap som har varit i beröring med bakterier, med vatten eller vattenånga i luften eller organismer som i jorden har varit i kontakt med bakterien.

Knölarna angrips under lagringen

Blötröta på smittade knölar framträder oftast under lagringen. Under förhållanden som är ogynnsamma för bakterien kan potatisen förbli symtomfri, men om förhållandena är gynnsamma för bakterien kan blötröta bryta ut. Knölar som är angripna av blötröta blir mjuka och börjar falla sönder till en slemmig massa. Från en nedbruten knöl sprids bakterien lätt till omgivande knölar.

Stjälkbakterios och blötröta kan inte bekämpas, men problemen kan minimeras eller förebyggas genom användning av kontrollerad utsädespotatis, genom rätt lagring av potatisen och genom att se till att arbetsredskapen är rena.

Kontrollerad certifierad utsädespotatis för hobbyodling finns i välförsedda trädgårdsbutiker. Större mängder för professionell odling kan man fråga efter vid utsädespotatispackerier.

Läs mer på webbplatsen perunasta.fi 

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2021