Xanthomonas fragariae hos jordgubbe

Xanthomonas fragariae -bakterios är en växtsjukdom hos jordgubbe som har klassificerats som farlig i plantmaterial. Om man upptäcker eller misstänker denna sjukdom i plantmaterial ska man omedelbart kontakta växtinspektören. Sjukdomen orsakar nekrosfläckar på bladen. När symptomen blir värre dör bladen. Finland har ett gynnsamt klimat för den bakterie som orsakar Xanthomonas fragariae, och därför skulle skördförlusterna kunna bli betydande om sjukdomen spreds till jordgubbsodlingarna.

Värdväxter

  • Den viktigaste värdväxten är jordgubbe (Fragaria × ananassa).
  • Andra potentiella värdväxter: Fragaria chiloensis, F. virginiana, F. vesca, Potentilla fruticosa, P. glandulosa.

Utbredning

  • Inom EU bl.a. Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien
  • USA och Kanada
  • En del av länderna i Sydamerika
  • I Finland: tillfälliga förekomster i bärodlingar

Symptom

Xanthomonas fragariae orsakar små, kantiga, vattniga och genomskinliga fläckar på jordgubbens blad. Fläckarna syns till en början endast på bladets undersida. Fläckarna blir större och kan senare också upptäckas som mörkare områden på bladens övre sida. När sjukdomen framskrider utvecklas fläckarna till nekrosfläckar, och bladen kan dö helt. Om sjukdomen sprids till blommorna, kan foderbladen bli bruna, vilket försämrar bärens utseende.

Biologi och spridning

Den bakterie som orsakar Xanthomonas fragariae angriper växterna i allmänhet med förmedling av regndroppar via bladens klyvöppningar. Från bladen eller skadade ställen kan bakterien spridas till jordgubbens stam. Sjukdomen sprids i växtbeståndet med vattenstänk, vilket innebär att regn eller bevattning ovanifrån främjar spridningen av sjukdomen. Bakterien förökar sig bäst då luftfuktigheten är hög, dagstemperaturen ligger omkring 20°C och nattemperaturen är sval. Detta betyder att Finland har ett gynnsamt klimat för spridning av bakterien. Sjukdomen sprids med växtavfall och plantor.

Anmälningsskyldighet

Om du misstänker att du träffat på Xanthomonas fragariae i plantmaterial, kontakta Eviras enhet för växthälsa (kasvinterveys@ruokavirasto.fi) eller  växtinspektören för ditt område.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Den viktigaste åtgärden för förebyggande av Xanthomonas fragariae är att använda friskt plantmaterial. Det finns inga kemiska medel för bekämpning av sjukdomen, utan den ska bekämpas genom att förstöra de förorenade växterna. God odlingshygien förhindrar sjukdomen från att spridas till friska växtbestånd på odlingen.

kosteatlaikut_pieni.jpgLadda ner en större bild.
De första symptomen av Xanthomonas fragariae är vattniga fläckar på blad. Fläckarna syns till när man tittar mot ljus.

kehittyneet_laikut_ala_pieni.jpgLadda ner en större bild.

Senare blir fläckarna rödbrun nekrosfläckar. Fläckar på bladens undersida. 

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2019