För förvaltningen avsedd utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2020

Material för jordbrukare

Video: Ändringarna i stödansökan (Kurs för landsbygsförvaltningen)

Material för landsbygdsförvaltningen

Kurser

Videor

Material

Videoinspelningen: Förhandmaterial (januari)

Mer information ilmoittautumiset@ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2020