För förvaltningen avsedd utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2019

Representanter för följande organisationer kan delta i den utbildning i ansökan om jordbrukarstöd som ordnas våren 2019:

 • Kommunernas samarbetsområden
 • Anställda vid NTM-centralerna som deltar i beviljandet av jordbrukarstöd
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto och dess medlemsförbund
 • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och dess medlemsförbund
 • ProAgria Landsbygdscentralerna/ allmänna rådgivare
 • Sådana anställda inom Leadergrupper som handlägger axel 2-stöd
 • Privata rådgivare som under våren fyller i ansökningar som ingår i den samlade stödansökan
 • Tavastehus förvaltningsdomstol
 • Programvaruföretag

Kurser

5.2.2019 utbildning som har formen av skype

kl. 9-12

6.2.2019 utbildning som har formen av skype

kl. 12-15

7.2.2019 svenskspråkig utbildning som har formen av skype

kl. 12-15

Program

Anmälning

Här invid finns en länk för anmälan till Livsmedelsverkets utbildningar om jordbrukarstöd som år 2019 ordnas som skype. Antalet möjliga uppkopplingar (250/kurs) är begränsat, så vi hoppas att ni kan samlas i gemensamma lokaler under kursen. Kurserna har samma innehåll, så välj om möjligt en av dem.

Material

Videoinspelningen

 • 5.2. Utbildningen (finska)
 • 7.2. Utbildningen
  1:35 Matti Puolimatka
  8:11 CAP27
  45:35 Stödansökan 2019 och hur det nya verket syns i samband med ansökan
  1:07:30 Vipukartan och skiften i gemensam användning
  1:45:55 Ändringar i miljöersättningen
  2:00:25 Annat aktuellt från enheten för jordbrukarstöd