Kontaktinformation för import av växter och vegetabiliska produkter, virke och träprodukter

Importförbud som anknyter till växthälsa samt produkter som kräver sundhetscertifikat och -inspektion

Virke, separat bark från träd

EU:s timmerförordning (EUTR)

Tillståndssystemet FLEGT (import av timmer och trävaror från Indonesien)

Växter (planterade eller avsedda för plantering) och växtdelar (snittblommor och -växter)

Näthandel samt införsel av växter och växtprodukter som hemkomstgåvor

Frukt, grönsaker och växter (Tullen)

Frön, avsedda för sådd

Andra produkter som avses i förordningarna om växthälsa

Beställ importinspektion

Skogsodlingsmaterial

Import av skogsodlingsmaterial (på finska)

Gräs och halm

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Ekologisk produktion

AGRIM-importlicenser

(obligatorisk för hampfrön, oberedd eller rötad hampa, etylalkohol med jordbruksursprung, dessutom tullkvoter för spannmål)

Traces

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020