Kontrollera kontonumret på fakturan eller inbetalningskortet

24. mars 2021

Livsmedelsverket använder sig av flera olika konton. Därför ska du alltid kontrollera kontonumret på fakturan eller inbetalningskortet. Använd inte gamla uppgifter om betalningsmottagare som du sparat i bankens system eller Livsmedelsverkets gamla fakturamallar. Kontot i OP-Pohjola har tagits ur bruk.

Gör så här:

·       Kontrollera kontonumret på fakturan, inbetalningskortet eller betalningspåminnelsen

·       om OP-Pohjolas konto finns där, använd inte det kontonumret.

·       Välj rätt kontonummer på listan:

 

1)    Inbetalningskort eller betalningspåminnelser för återkrav av stödbetalningar (bland annat jordbrukarstöd, projekt- och företagsstöd samt EU-delfinansierade strukturstöd)

o  Gammalt konto som inte används är OP-Pohjola FI26 5000 0121 5047 72

o  Kontona som används är Danske Bank FI0781299710012865 eller Nordea FI7318043000016220

 

2)      Inbetalningskort eller betalningspåminnelser för återkrav av stödbetalningar (betalda ut gårdsbrukets utvecklingsfond)

o   Gammalt konto som inte används är OP-Pohjola FI65 5000 0121 5047 49

o   Kontona som används är Danske Bank FI06 8129 9710 0137 56 eller Nordea FI32 1804 3000 0162 79

 

Ytterligare information får du från ditt eget samarbetsområde eller NTM-centralen

 

3)      Livsmedelsverkets fakturor och påminnelser

o   Gammalt konto som inte används är OP-Pohjola FI16 5000 0121 5036 91

o   Kontona som används är Danske Bank FI26 8146 9710 1468 11 eller Nordea FI65 1804 3000 0161 70

 

Ytterligare information får du från talous@ruokavirasto.fi