Geodatafönster

Webbplatsen Paikkatietoikkuna är en offentlig, öppen och avgiftsfri webbplats som innehåller geografisk information och fakta om geodata. Paikkatietoikkuna innehåller också de åkerskiften som är införda i Livsmedelsverkets åkerskiftesregister. Materialet uppdateras varje år i mars/april och det motsvarar uppgifterna på Åkerskiftes-USB:n. 

I Paikkatietoikkuna kan du studera kartor och bläddra i geodata. Datamaterialen som syns i Paikkatietoikkuna kommer via gränssnitt från olika dataproducenters servrar. Dataproducenterna ansvarar själva för materialets kvalitet och för upprätthållandet. 

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018