Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket - Hyrrä-anvisningar

Basuppgifter

Efter att du valt ansökningstypen kan du se två mellanblad i ansökan: Basuppgifter och Projektplan. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i blankettens övre kant att du valt rätt ansökningstyp.

Fyll först i mellanbladet Basuppgifter. I grunduppgifterna ingår uppgifter om sökanden, kontaktuppgifter samt företaguppgifter.

Sökande- och kontaktuppgifter

Sökande- och kontaktuppgifter kommer automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om adressuppgifterna är föråldrade, uppdatera dem då i FODS, så att de även uppdateras i Hyrrä.

Genom att klicka på Redigera kan du lägga till eller ändra sökandens www-adress i ansökan.

Då du klickar på Redigera-knappen öppnas ett fält för en www-adress där du kan fylla i sökandens www-adress. Spara uppgiften genom att klicka på Spara.

Sieppaa 3

Ansvarsperson

Sieppaa8

Projektets ansvarsperson är en person som kan underteckna ansökan och ansvarar för genomförandet av projektet. En person som autentiserats i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson. Uppgifter som kan ändras (kompletteras) är:

• Genom att välja personen som Undertecknare fastställs ansökans undertecknare. Du kan aktivera/avaktivera valet genom att klicka på rutan framför valet så att den är ifylld (vald) eller tom (inte vald). I ansökans mellanblad för Grunduppgifter ska man välja undertecknare enligt organisationens regler för att det ska vara möjligt att underteckna och lämna in ansökan.
Man kan även ändra (komplettera) ansvarspersonens uppgifter om personens roll inom projektet/organisationen, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå ansvarspersonen.sieppaa 6

Övriga personer med rätt att underteckna

Sieppaa9

Ansökan kan även ha övriga parter (t.ex. övriga personer som undertecknar ansökan), som läggs till ansökan här. Personerna läggs till  under Lägg till ny part.

Sieppaa10

Fyll i personens personbeteckning i fältet som öppnats i formatet xxxxxx-xxxx och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt kontaktpersonens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Om någon annan part fungerar som ansökans undertecknare, klicka Undertecknare. Om du vill radera en annan part, klicka Radera.

Du kan lägga till flera övriga parter i ansökan genom att klicka Lägg till ny part på nytt. Du kan endast skicka ansökan efter att alla parter som angetts som undertecknare har loggat in med sina egna koder och undertecknat ansökan under mellanbladetn Underteckning. Därför ska alla undertecknare ha egna Katso-koder med Hyrrä-sökandes behörigheter. Mer information om att skicka ansökan finns under Att underteckna och skicka.

Uppgifter om företaget

I den här delen lägger man till företags grunduppgifter. Dessa är bl.a. Företagets hemkommun, sökandens bankförbindelse. Fyll i uppgifter om företaget i ansökan.

Bedriver sökanden företagsverksamhet i anslutning till jordbruket (Ja/Nej).

Väl "Ja" om annan gårdsföretagsverksamhet bedrivs på samma FO-nummer som jordbruket eller idkar endast jordbruk. Mata därefter in lägenhetssignumet.

Välj "Nej" om företagsverksamheten bedrivs som skillt företag (förädlingsföretag för jordbruksprodukter).

Uppge den kommun där företagets hemkommun bedrivs vid ansökningstidpunkten.

I rullgardinsmenyn Kontonummer väljer du det kontonummer dit betalningen ska styras. Om du redan tidigare har sparat ditt kontonummer i systemet syns det i rullgardinsmenyn. Om du inte har sparat ditt kontonummer tidigare eller om du vill spara ett nytt kontonummer i systemet, välj då Lägg till nytt kontonummer. Skriv kontonumret i IBAN-form (exempel: FI12 3456 7890 1234 56) i fältet Nytt kontonummer. Systemet ger automatiskt den BIC-kod som hör ihop med kontonumret.

Obligatoriska fält anges med en röd asterisk och tooltipsen ger anvisningar i att fylla i fälten. (Läs Allmänt om att använda Hyrrä).

Blankettens uppgifter sparas då du klickar Följande och går till följande mellanblad. Samtidigt öppnas mellanbladet Projektplan.

Om du vill spara uppgifterna och fortsätta att fylla i ansökan senare, klicka då på Spara i det övre vänstra hörnet.

H_tallenna

 

Projektplan

Skriv in projektplanen i de fält som reserverats för den.

Sökt stöd

I nedre delen av mellanbladet Projektplan väljer man en Åtgärd och en Riktad funktion.

Åtgärden kommer automatiskt. Välj en riktad funktion för följande:

  • Temporärt understöd till landsbygdsföretag
  • Understöd för primärproduktion inom jordbruket

Man sparar uppgifterna i mellanbladet Projektplan antingen genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn

H_tallenna

eller genom att klicka på Spara och gå vidare i blankettens nedre hörn. Därefter öppnas två nya mellanblad: Kostnader och finansiering och Underteckning och inlämning.

Bilagor

Bilagor läggs till genom att klicka Lägg till bilaga.

Genom att klicka Bläddra öppnas användarens dators Resurshantering där du kan välja bilagor. Då du valt filen i resurshanteringen och klickat på Öppna syns den valda filens namn i fönstret, och efter en stund stängs fönstret automatiskt.

Om du vill radera en bilaga du lagt till, klicka då på det röda krysset efter bilagans namn. Antalet bilagor är inte begränsat, så du kan lägga till så många bilagor som du behöver vid varje punkt. Man lägger till en ny bilaga genom att klicka Lägg till på nytt.

En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Du kan även lägga till så många övriga bilagor som gäller ansökan som du behöver.

Man lägger till övriga bilagor under Bilagor som gäller för ansökningstypen. Genom att klicka på pilen inuti fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja typen av bilaga. Om du inte hittar rätt typ av bilaga, välj då Övriga bilagor. Därefter syns knappen Lägg till bredvid fältet för typ av bilaga. Bilagor läggs till så som beskrivs ovan och med samma begränsningar.

H_liitteet muut

Kostnader och finansiering

De minimis-stöd

(Kommer endast att ställas vid Temporärt understöd till landsbygdsföretag)

Uppge de minimis-stöd (stöd av mindre betydelse) som beviljats företaget under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Stödbeloppet uppges i euro. De minimis-stöd är endast sådana stöd som i stödbesluten har uppgetts de minimis-stöd.

Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår.

Om något annat företag äger mera än en fjärdedel av det sökande företaget eller om det sökande företaget äger andra företag så uppge även de minimis-stöd som dessa närstående företag erhållit.

Understödets belopp

Det ansökta understödets belopp kan vara högst 80 % av kostnaderna som uppgetts i punkten ”De kostnader för högst en halvårsperiod som ligger till grund för ansökan”. Det ansökta understödets belopp kan vara minst 5 000 euro, men högst 10 000 euro.

4.11.2020 och efter detta datum inlämnade ansökningar av temporärt understöd för primärproduktion inom jordbruket, kan understödets belopp vara minst 2 000 euro, men högst 80 000 euro.

Övrig offentlig stöd

Under Övrig offentlig stöd anges Söker man övrig offentlig stöd för åtgärden och/eller Har åtgärden fått övrig offentlig stöd. Om sökanden tänker ansöka om eller har beviljats övrig offentlig stöd, klicka då på rutan, och ett fält öppnas nedanför där man anger närmare uppgifter om den övriga offentliga finansieringen.

Spara uppgifterna genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan på följande sida, klicka då på Följande.

Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021