Så här gör du ansökan om fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande ansöker en organisation om fullmaktsrättigheter för en person. När fullmaktsrättigheterna är registrerade kan personen som fått fullmaktsrätt själv bevilja ärendefullmakter till de e-tjänster som beviljats honom eller henne i Suomi.fi-fullmakterna.

Gör så här

  1. Fyll i ansökan om fullmakt på webbplatsen Suomi.fi. Vilken person som helst som arbetar inom organisationen kan göra upp ansökan om fullmakt. Anvisningar om uppgörandet av ansökan och ansökan om registrering av fullmakten
  2. Ansökan undertecknas av personerna med rätt att teckna organisationens namn. Ansökan kan undertecknas antingen elektroniskt eller för hand, förutsatt att alla underteckningar är gjorda på samma sätt.
  3. Lägg till de bilagor som behövs till ansökan. Som bilaga till ansökan ska det finnas bland annat en kopia av undertecknarnas personkort eller pass (körkort duger inte). Bilagan kan ha filformatet pdf, png, jpg eller jpeg eller vara till exempel ett fotografi av passet. Bilagorna kan variera beroende på sökandens organisation och de personer som ska ges fullmakt. Försäkra dig om att de bilagor som behövs finns med i ansökan så att den kan behandlas så snart som möjligt.
  4. Skicka in ansökan om fullmakt elektroniskt på webbplatsen Suomi.fi, lämna in den till ett serviceställe eller skicka den per post. 
Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021