Planerade serviceavbrott i e-tjänsterna

På den här sidan ser du samlad information om planerade serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster och om störningar som vi har kännedom om.

  • 5–7.2.2021
  • 21–23.5.2021
  • 3–5.9.2021
  • 5–7.11.2021
Sidan har senast uppdaterats 18.1.2021