Planerade serviceavbrott i e-tjänsterna

På den här sidan ser du samlad information om planerade serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster och om störningar som vi har kännedom om.

  • 3–5.12.2021 (serviceavbrottet har flyttats fram från den tidigare planerade tidpunkten som var 5–7.11.2021)
Sidan har senast uppdaterats 26.10.2021