Planerade serviceavbrott i e-tjänsterna

På den här sidan ser du samlad information om planerade serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster och om störningar som vi har kännedom om.

  • 2.–4.9.2022
  • 18.–20.11.2022
Sidan har senast uppdaterats 31.8.2022