Planerade serviceavbrott i e-tjänsterna

På den här sidan ser du samlad information om planerade serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster och om störningar som vi har kännedom om.

  • 18–20.2.2022
Sidan har senast uppdaterats 15.2.2022