Anmälan och rapportering av livsmedels- och vattenburna epidemier: RYMY

RYMY är avsett för informationsutbyte mellan myndigheter. Enskilda personer och personer som tillhandahåller matservering kan kontakta de kommunala livsmedelsmyndigheterna, till exempel hälsovårdsinspektören. Vad ska jag göra om jag får en matförgiftning?

Anmälningar om misstanke och utredningar av livsmedelsburna och vattenburna epidemier görs till datasystemet för registrering av matförgiftningsepidemier (datasystemet RYMY). RYMY är Livsmedelsverkets och Institutets för hälsa och välfärd (THL) gemensamma rapporteringssystem. Det ersatte blanketten för anmälan om misstänkt epidemi som sändes till THL med fax samt Eviras blanketter för anmälan om utredning av matförgiftningsepidemier.

Anmälningar till RYMY

Alla anmälningar om misstanke och utredning ska göras elektroniskt via datasystemet RYMY (bruksanvisning för kommunanvändaren pdf). Anmälan om misstanke sänds enligt THL:s anvisning så snart som möjligt efter att epidemin har upptäckts. Anmälan om utredning ska sändas så snart som möjligt efter att utredningen är slutförd, dock senast 3 månader efter epidemin. Man bör göra anmälan om utredning också av epidemier, som man inte enligt THL:s anvisning behöver göra anmälning av misstanke. Varför ska epidemin utredas och anmälan om utredningen göras samt till vad används uppgifterna till (pdf)?

Användning av systemet

OBS! RYMY-systemet fungerar bäst med webbläsaren Chrome och stöder inte mobilanvändning.

Webbadressen för det elektroniska datasystemet RYMY är https://palvelut2.evira.fi/rymy/

OBS! Om RYMY -systemets anmälan om misstanke inte fungerar, vänligen tag kontakt med epidemiutredningsteamet i THL, e-post ryhmazoo(at)thl.fi eller smittskyddsläkaren, tel. 029 524 8557. Utanför tjänstetiden tag kontakt med jourhavande infektionsläkaren, e-post duty24(at)thl.fi.

I systemet kan kommunerna se de anmälningar om misstanke och utredning som de har gjort. Sjukvårdsdistrikten ser vilka anmälningar om misstanke som har gjorts inom deras område, regionförvaltningsverken och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) ser också anmälningarna om utredning.

Användarnamn

Kommunen behöver inget användarnamn för att göra en anmälan om misstanke.
Användarnamn för anmälan om utredning får kommunen av Livsmedelsverket. Om användarnamn ansöks med blanketten  ansökan om användningsrätt (docx).

De ifyllda blanketterna sänds per e-post till ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi eller till adressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet, PB 200, 00027 LIvsmedelsverket.

THL sänder användningskoderna för systemet till sjukvårdsdistrikten och till Valvira, regionförvaltningsverken får sina koder av Livsmedelsverket.

Ytterligare information:
överinspektör Annika Pihlajasaari, t. 040 351 6884, ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022