Driftsavbrott i e-tjänsterna 7–9.2.2020

4. februari 2020

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 7.2 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 10.2 kl. 8.

Avbrottet hindrar åtkomst till följande tjänster:  

  • Ansökningstjänsten för import- och exportlicenser
  • Djurregistret (får-, get- och svinregistret)
  • Hyrrä
  • Lupanet
  • Nekka
  • Touko
  • Veterinärregistret
  • Vipu

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs e-tjänsterna inom hela jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde av driftsavbrottet.

Vi beklagar olägenheterna.