Uppgifterna i Katso förmedlas inte korrekt till Suomi.fi-fullmakter i Hyrrä

7. januari 2020

Organisationernas Katso-huvudanvändare kan för närvarande inte logga in i vår e-tjänst Hyrrä i egenskap av representant för en organisation. Störningen beror på att uppgifterna i Katsotjänsten inte förmedlas som de ska till tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder störningen i Suomi.fi-fullmakter. Vi beklagar störningen.

Sekundära huvudanvändare och de som har en Katso-kod kan logga in, om rollen som antingen Hyrrä-sökande eller Hyrrä-bläddrare är kopplad till koden. Rollen som Hyrrä-assistent är inte i bruk längre.