Vipu – jordbrukarnas webbtjänst

Anvisningar | Egenskaper och fördelar | Tidtabell för elektronisk ansökan | Vipurådgivare | Användarstatistik

VIPU_mer-tid_RGB.png

Vipu är en bläddringstjänst för jordbrukaruppgifter. Du kan använda Vipu för att fylla i en elektronisk stödansökan eller granska dina egna stödansökningsuppgifter och kartbilder av digitaliserade basskiften. Du kan bläddra bland uppgifterna för din gård och använda kartfunktionerna även utanför stödansökningen.

Den behörighet som behövs för att använda Viputjänsten kan du ansöka om på blankett 457. Lämna in blanketten till landsbygdskansliet i din kommun. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ger råd i användningen av tjänsten, samt i frågor gällande stödansökan.

Det går att logga in i Viputjänsten på tre olika sätt:

  • med personliga nätbankkoder
  • med mobilcertifikat
  • med elektroniskt personkort, dvs. HST-kort.

Internetbläddrare: Viputjänsten fungerar med Google Chrome och Mozilla Firefox. Använd alltid den nyaste uppdateringen av bläddraren, p.g.a. dataskyddet och uppdaterade funktioner

Vipurådgivaren ger tips

Vipurådgivaren är ett verktyg som ger ett sammandrag av uppgifterna om gården och tips när det gäller webbansökan.

Vipurådgivarens funktioner

  • Påpekar om det finns brister eller fel i ansökan.
  • Vipurådgivaren gör inga ändringar i ansökan, utan vid behov måste du själv införa ändringarna.
  • Ger ett sammandrag over de sökta arealerna per växtart och över de stöd du har rätt till per produktionsområde.

Användarstödet

I frågor som rör användningen av Viputjänsten och elektronisk ansökan om stöd kan du kontakta experten på elektronisk stödansökan för din kommuns samarbetsområde. Kontaktlänken finns uppe till höger i Viputjänsten. Du kan välja om du vill få svar på din fråga per telefon eller e-post.

Experten på elektronisk stödansökan hjälper dig om du har problem med åtkomsträttigheter, med att använda tillämpningen eller med att fylla i och skicka ansökningar.