Allt fler ansöker om stöd på webben


Jordbrukarna har sedan 2009 kunnat sända in sina stödansökningar via den elektroniska Viputjänsten. Våren 2018 lämnade 93 procent av alla gårdar i Finland in en elektronisk stödansökan. Användarnas feedback på Vipu är mycket positiv, speciellt uppskattas att webbtjänsten är lätt att använda, snabb och till stor nytta.

Fördelar med elektronisk ansökan

 • Viputjänsten innehåller en mängd olika inbyggda kontroller som minskar felen i ansökan.
 • I Viputjänstens kartfunktion är det enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och jordbrukaren ser arealerna i realtid.
 • Viputjänstens anvisningar och videor vägleder dig genom hela ansökningsprocessen.
 • Du sparar tid när du inte behöver fylla i alla uppgifter på nytt varje år, utan du kan kopiera föregående års ansökan eller hämta uppgifterna från ditt eget odlingsplaneringsprogram.
 • I Viputjänsten kan du fylla i och lämna in ansökan när det passar dig bäst. Du kan spara ansökan och fortsätta fylla i den senare. Observera att ansökan ska ha skickats in senast på den sista ansökningsdagen, att enbart spara ansökan räcker inte.
 • Du kan kontrollera och ändra gränserna för dina åkerskiften. En korrigering som gjorts i Vipu är exaktare än på papper. Den elektroniska karttjänsten är enkel och tydlig att använda.
 • Du kan bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning.

Viputjänsten är öppen också utanför stödansökningstiden.

I Viputjänsten kan du året runt

 • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsmeddelanden
 • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
 • se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften
 • göra ändringar i din gårds användarrättigheter
 • göra ändringar i uppgifterna om delaktiga, exempelvis e-postadresser och telefonnummer.