Blanketter om bioprodukter

Här finns blanketter och anvisningar för både aktörerna och övervakarna. Både är ändå nyttiga för aktörerna och övervakarna. Nyttiga blanketter och anvisningar finns också under till exempel foder, gödsedelfabrikat och livsmedel.

Blanketter

För aktörerna

För övervakarna

Anvisningar

  • Användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i pannor med en bränsleeffekt på högst 50 MW
  • Hantering av och tillsynen över biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar
  • Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter i kategori 2 från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland för att användas som djurfoder för pälsdjur 
  • Upprättande av ett kommersiellt dokument (DOCOM) i TRACES för flyttning av animaliska biprodukter mellan EU-länderna, Norge eller Schweiz 
  • Biprodukter i pälsdjursfoder 
  • Krav för uppsamlingscentraler 
  • Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen 
  • Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 
  • Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter 
  • Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel 
Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021