Gödselfabrikat

Blanketter

Ifyllandet av blanketter:

 • Word- och excel-filer kan fyllas i och sparas på dator
 • På en pdf-blankett går det inte att fylla i uppgifterna med dator, utan blanketten måste först skrivas ut och sedan fyllas i med srivmaskin eller för hand

Näringsverksamhet

Anmälningar om näringsverksamhet, ansökningar om godkännande av anläggningar och ansökningar om typbeteckning ska undertecknas och skickas per post till den adress som nämns på blanketten.

 • Anmälan om inledande av näringsverksamhet (doc, pdf
 • Anmälan om ändringar i näringsverksamheten (doc, pdf
 • Anmälan om nedläggning av näringsverksamheten (doc, pdf
 • Ansökan om godkännande av anläggning (doc, pdf
 • Ansökan om godkännande av lager (doc, pdf
  (Lagring av gödselfabrikat av animaliskt ursprung)
 • Ansökan om införande av en typbeteckning i den nationella förteckningen över typbeteckningar (på finska) (doc, pdf)  

Gödselfabrikatkontrollens inspektioner

Förhandsanmälan om import

Förhandsanmälningar om import kan också inlämnas med fax eller e-post till det nummer/den adress som står på blanketten.

 • Förhandsanmälan om import på den inre marknaden (doc, pdf)
 • Förhandsanmälan om import (doc, pdf)
 • Anmälan om import av kemikalier som råvara till gödselfabrikat (doc, pdf)

Årsanmälningsblanketter 2019

Årsanmälningar bör i första hand lämnas med e-post.

Anvisningar

 • Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat (pdf)
 • Anvisning för uppgörandet av varudeklaration för jordförbättringskompost (pdf)
 • Anvisning för uppgörandet av varudeklaration för jordblandningar (pdf, 176 kb)
 • Varudeklaration för organiska gödselmedel

Provtagning och insänding av proven