Guider om miljöersättning och miljöavtal

Mer infomation om miljöstödet i Ansökningsguide för jordbrukarstöd.

Miljöersättning 2014–2020

Broschyrer om miljöavtal 2014–2020

Ekoproduktion 2014–2020

Miljöstödets rådgivande guider och skötselkort för vårdbiotoper 

Skötselkort för för landskapet

Sidan har senast uppdaterats 4.5.2021