Tidigare guider, villkor och anvisningar

Genvägar:

Ansökninsguider för jordbrukarstöds

Ansökningsguider

Förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande

Förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion

Förbindelsevillkor för 2018 gäller alla ikraftvarande förbindelser. Villkor har uppdaterats i fråga om avsalugrådor och tilläggsarealer (april 2019). Ändringarna syns i villkor.

Krav på journalföring av jordbruksproduktion

Tvärvillkor

Villkor för miljöavtal

2019

2018

2017

2016

2015

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2020