Laboratorieundersökningar av Spannmål

Service - och exportprover skickas till spannmålslaboratoriet  

Livsmedelsverket
Spannmålslaboratoriet 
Mustialagatan 3 
00790 Helsingfors

I följebrevet anges avsändarens namn och adress, de analyser som önskas, faktureringsadress (om annan än avsändarens). Provet ska innehålla cirka två kilo spannmål.

Analyser kan beställas även med att fylla in följande blanketter. Blanketterna skall skickas med proven till Evira (uppdaterad 27.6.2019)

Remisser