Laboratorieundersökningar av Spannmål

Service - och exportprover skickas till spannmålslaboratoriet  

Livsmedelsverket
Spannmålslaboratoriet 
Mustialagatan 3 
00790 Helsingfors

I följebrevet anges avsändarens namn och adress, de analyser som önskas, faktureringsadress (om annan än avsändarens). Provet ska innehålla cirka två kilo spannmål.

Analyser kan beställas även med att fylla in följande blanketter. Blanketterna skall skickas med proven till Evira (uppdaterad 27.6.2019)

Remisser

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020).

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2021