Produktionsdjur

Undersökningsremisser

Fisk och kräftor

Fjäderfä

Nötkreatur

Svin

Andra produktionsdjur (får, getter, pälsdjur, ren och bin)

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2023