Mikrobiologiska krav för livsmedel uppdaterad

2. oktober 2020

  • Anvisningarna om yersinia i morot samt tolkningen av B. cereus -halter samt en ny bilaga om undersökningar av groddar, skott och krassar har införts i anvisningen.
  • Kapitlet om definitionen av försäljningstiden och hållbarhetsundersökningar har utvidgats.
  • Provtagningsmängderna har justerats med hänsyn till hur alla livsmedelslokalers produktionsmängd påverkar riskklassificeringen (Livsmedelsverkets anvisning Riskklassificering av en livsmedelslokal och fastställande av tillsynsbehovet), samt möjligheten för flexibilitet med småföretag i köttbranschen.
  • Ändringen i livsmedelslagen med hänsyn till planen för egenkontroll och  om import av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden har uppdaterats.
  • Temperaturen för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria har uppdaterats enligt kommissionens anvisning och ändringar i metoder i förordningen om mikrobiologiska kriterier har uppdaterats i bilagorna.
  • Livsmedelsverkets rekommendation för den maximala hållbarhetstiden för gravad eller kallrökt fisk inom småskalig verksamhet om hållbarhetsundersökningar har inte gjorts har lags till i anvisningen.
  • EHEC-provtagningsrekommendationer för köttfärsbiffar som säljs mediumstekta och storleksklasser för fiskbranschens livsmedelslokaler och fiskaffärer har lagts till i bilagorna.
  • Ändringar i provtagningen inom importen av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden har uppdaterats.

Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (pdf)