Ge respons

Sänd dina kommentarer eller frågor till Livsmedelsverket genom att fylla i blanketten nedan.

Sådant som kräver officiella åtgärder kan du inte lämna in på denna responsblankett, utan det måste du göra via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Lämna också din e-postadress, om du vill få svar på din respons. Den utnyttjas inte för marknadsföring och överlåts inte heller vidare.

Läs dataskyddsbeskrivningen här