Ge respons

Sänd dina kommentarer eller frågor till Livsmedelsverket genom att fylla i blanketten nedan.

Sådant som kräver officiella åtgärder kan du inte lämna in på denna responsblankett, utan det måste du göra via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Livsmedelsverket betjänar konsumenterna i frågor som rör livsmedelssäkerhet i huvudsak genom att förmedla sakkunniginformation och information om aktuella ärenden på verkets webbplats. Tyvärr kan vi inte ge personliga svar på enskilda konsumenters frågor. Den egna kommunens livsmedelstillsyn svarar på konsumenternas frågor om livsmedelstillsyn, säker användning av livsmedel eller misstänkta fall av matförgiftning.

Kommunernas kontaktinformation

Lämna också din e-postadress, om du vill få svar på din respons. Den utnyttjas inte för marknadsföring och överlåts inte heller vidare.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2022