Djurskyddsombudsman


Djurskyddsombudsmannen har till uppgift att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer med anknytning till djurens välfärd i syfte att förbättra djurens välbefinnande samt att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete i anslutning till uppdraget.

Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete. Uppdraget som djurskyddsombudsman bygger på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Djurskyddsombudsmannen tar inte ställning till enskilda fall och utövar inte djurskyddstillsyn.

Till djurskyddsombudsman i tidsbestämt tjänsteförhållande har utsetts doktorn i samhällsvetenskaper Saara Kupsala, som började i uppgiften 1.9.2020. Det tidsbestämda tjänsteförhållandet varar till 31.12.2023.

Kontaktinformation:
Djurskyddsombudsman Saara Kupsala
tfn 050 309 8068
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Webbplats

Facebooksida
Twitterkonto

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2021