Programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet

Det gemensamma riksprogrammet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet utarbetas tillsammans med Livsmedelsverket och Valvira. I det gemensamma tillsynsprogrammet fastställs de gemensamma principerna inom miljö- och hälsoskyddet för de branschbundna tillsynsprogrammen och den tillsyn som de kommunala tillsynsmyndigheterna utövar.

Gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet åren 2015-2019:

Del I – allmänna och gemensamma principer för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet
Del II - branschbundna (livsmedel, konsumentsäkerhet, hälsoskydd, tobak och djurens hälsa och välfärd) saker och särskilda drag hos branschen i fråga

Gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet åren 2015-2019 har publicerats på Valviras webbplats: