Programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet

Det gemensamma riksprogrammet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet utarbetas tillsammans med Livsmedelsverket och Valvira. I det gemensamma tillsynsprogrammet fastställs de gemensamma principerna inom miljö- och hälsoskyddet för de branschbundna tillsynsprogrammen och den tillsyn som de kommunala tillsynsmyndigheterna utövar.

Gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet åren 2015-2019 har publicerats på Valviras webbplats:

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2020–2024 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2019