Utvärdering och rapportering av tillsynen

Livsmedelsverket rapporterar årligen före utgången av juni månad till Europeiska kommissionen hur den fleråriga nationella planen för tillsynen över den finländska livsmedelskedjan (VASU omsatts i praktiken. VASU-rapporterna bygger på de sektorbundna rapporterna.

Livsmedelsverket och Valvira rapporterar hur det gemensamma programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet omsatts i praktiken.

Rapporterna finner i via menyn till vänster. Programmen som rapporterna gäller finner du också till vänster under Planer och program.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018