VASU-rapporter

Livsmedelsverket rapporterar årligen i juni till Europeiska kommissionen hur målen som uppställts i VASU uppnåtts. Syftet med rapporteringen är att samla ihop information om

  • utövad tillsyn
  • brister som uppdagats i tillsynen och
  • påföljder som bristerna lett till

Målet är att varje enskild myndighet själv utvärderar hur tillsynen lyckats inom sitt eget verksamhetsområde och vid behov vidtar åtgärder för att förbättra sin verksamhet.

VASU bygger på de sektorbundna rapporterna

VASU-rapporten som årligen lämnas till Kommissionen bygger på de analyser som olika sektorer utarbetat om hur deras egen verksamhet lyckats. Livsmedelsverket sammanför de sektorbundna rapporterna över olika myndigheters resultat och analyser av verksamheten.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.10.2019