Gårdarna i Finland. Textbeskrivning finns nedan.

Den finländska gården

 • Sammanlagt cirka 46 500 gårdar ansökte om jordbrukarstöd 2022.
 • 85 % av gårdarna är familjejordbruk.
 • En gård har i medeltal 52 hektar åker.
 • Två av tre gårdar har mindre än 50 hektar åker.
 • 75 % av gårdarna är växtodlingsgårdar.
 • 21 % av gårdarna är husdjursgårdar. Merparten av husdjursgårdarna är mjölkgårdar.
 • Resterande 4 % är blandjordbruk som saknar en tydlig huvudsaklig produktionsinriktning.
 • En mjölkgård har i medeltal 49 kor.
 • Cirka 15 % av odlingsarealen odlas ekologiskt.
 • Cirka 5 000 ekologiska gårdar
 • Stöden utgör 29 % av gårdens totala avkastning.
 • 95 % av gårdarna ansöker om stöd elektroniskt.
 • Jordbrukarnas medelålder är 54 år.

 

Sidan har senast uppdaterats 23.3.2023