Visuell profil

Logotypen för Livsmedelsverket Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning. I logotypen kan man se olika element, till exempel en tallrik, en väg, en åker, dna, nötkreatur, årsskott av gran, ax och solen.

Livsmedelsverkets logotyp består av ett märke och en titel. I den primära logotypen står titeln på tre språk. Logotypen finns i flera olika versioner för olika användningsändamål. De mest använda grundversionerna finns på den här sidan (kontorsprogram):

Separata fonter används i olika kontexter: Brandon Grotesque i logotypens titel, MR Eaves XL i tryckalster, Roboto på webbsidor och Calibri vid kontorsanvändning.

De huvudsakliga färgerna för Livsmedelsverket är blåbär, halm och hallon som ger en bild av säkerhet, expertis och service. Utöver dem används nio sinsemellan likvärdiga stödfärger.

Livsmedelsverkets logotyp är ett registrerat varumärke. Det ger Livsmedelsverket ensamrätt att använda logotypen och logon används bara i anslutning till Livsmedelsverkets verksamhet och tjänster. Tillstånd att använda logotypen i andra sammanhang måste alltid begäras av verket.

Ytterligare information: viestinta@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 19.8.2020