Hygienpass

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha grundkunskaper i livsmedelshygien så att de vet hur maten ska hanteras tryggt. Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten.

Arbetaren behöver ett hygienpass om denna

  • arbetar i en livsmedelslokal och
  • hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Livsmedelslokaler är exempelvis caféer, restauranger, snabbmatsrestauranger, storkök, livsmedelsbutiker, bagerier och fabriker som framställer livsmedel. Till exempel mjölk, kött och fisk är lättfördärvliga livsmedel. Livsmedelsverket har sammanställt en tabell över vad som anses som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och vad som inte är det. Tabellen finns på Livsmedelsverkets webbplats under Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel.

Beställning av nytt hygienpass

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

Observera att vanlig, osäkrad e-post inte är informationssäker. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiella eller på annat sätt känsliga ärende eller handlingar till Livsmedelsverket via tjänsten Säkerhetsmeddelanden. Med ett säkerhetsmeddelande kan du även skicka stora bilagor.

Aktuellt

Livsmedelsverkets hygienpass: användningen av modellbilden

Man kan använda bilden av Livsmedelsverkets modell för hygienpass ENDAST på följande sätt:

1. man bör göra en länk direkt till modellbilden av hygienpass på Livsmedelsverkets webbplats 

ELLER

2. man får ENDAST använda modellbilden av hygienpass (kort eller pappersintyg) som är på Livsmedelsverkets hemsida. Modellbilderna finns här:

Modell för hygienpass: intyg i pappersformat (pdf) och

Modell för hygienpass: kort (pdf)

 

Modellbilder av Livsmedelsverkets hygienpass får inte redigeras.

Användningen av andra bilder av Livsmedelsverkets hygienpass är förbjuden.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021