Hygienpass

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha grundkunskaper i livsmedelshygien så att de vet hur maten ska hanteras tryggt. Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten.

Arbetaren behöver ett hygienpass om denna

  • arbetar i en livsmedelslokal och
  • hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Livsmedelslokaler är exempelvis caféer, restauranger, snabbmatsrestauranger, storkök, livsmedelsbutiker, bagerier och fabriker som framställer livsmedel. Till exempel mjölk, kött och fisk är lättfördärvliga livsmedel. Livsmedelsverket har sammanställt en tabell över vad som anses som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och vad som inte är det. Tabellen finns på Livsmedelsverkets webbplats under Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel.

Beställning av nytt hygienpass

Mer information

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

 

Aktuellt