Det finns ett fel i hygienpasset

I det skedet då hygienpasstestaren har överlämnat hygienpasset till klienten, ska klienten genast kontrollera att namnuppgifterna och födelsedatumet är korrekta. Om namnet eller födelsedatumet är fel, ska du omedelbart kontakta hygienpasstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset.

Då man beställer ett nytt hygienpass ska man alltid ge hygienpasstestaren båda delarna i original av det felaktiga hygienpasset. Därefter beställer hygienpasstestaren ett nytt hygienpass med korrekta uppgifter. Hygienpasstestaren gör en ny beställning utgående från det namn och födelsedatum som du själv har skrivit på testblanketten vid testtillfället.

 

Kontaktuppgifterna till nästan alla hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverkets finns på länken "Listan av hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestarna får du från Livsmedelsverkets kundtjänst hygienpass:

Observera att vanlig, osäkrad e-post inte är informationssäker. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiella eller på annat sätt känsliga ärende eller handlingar till Livsmedelsverket via tjänsten Säkerhetsmeddelanden. Med ett säkerhetsmeddelande kan du även skicka stora bilagor.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021