Hur får man hygienpass?

Du får hygienpass

  • antingen genom att prestera godkänt resultat i hygienpasstestet eller
  • på basis av en examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen.

Vem beviljar hygienpass?

Hygienpasstestare som arbetar självständigt och som har Livsmedelsverkets godkännande beviljar hygienpass. Livsmedelsverket ordnar inte hygienpasstest och inte heller utbildningar för deltagare i hygienpasstester. Livsmedelsverket beviljar inte hygienpass. Till hygienpasstestarnas skyldigheter hör att ordna tester och även att informera om dem samt att bevilja nya hygienpass (som ersätter pass som är felaktiga eller som har förkommit eller vid namnändring).

Vem ordnar hygienpasstester?

Hygienpasstestare som arbetar självständigt och som har Livsmedelsverkets godkännande ordnar hygienpasstester i olika delar av Finland. Hygienpasstestarna ordnar inga tester utanför Finlands gränser.

Hur kan jag kontakta en hygienpasstestare?

Det finns över 2000 av Livsmedelsverket godkända hygienpasstestare över hela Finland. Testarnas kontaktuppgifter finns på länken Listan av kompetenstestare godkända av livsmedelssäkerhetsverket”. Förteckningen är ordnad enligt postnummer, vilket gör det lätt att söka fram hygienpasstestare i närområdet. Du kan kontakta testare i din hemkommun eller region via exempelvis e-post, då du behöver uppgifter om tidtabeller, anmälan, deltagande i hygienpasstestet, priser och så vidare.

Hygienpasstestarna är självständiga aktörer även om verksamheten övervakas av Livsmedelsverket. Hygienpasstestarna kan alltså själva bestämma när och för vem de ordnar hygienpasstester. Hygienpasstestarna får ta ut kostnaderna av sina klienter för ordnande av hygienpasstest och beviljande av hygienpass.

 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestarna får du av Livsmedelsverkets kundservice hygienpass.

  • hygieniapassi@ruokavirasto.fi
  • Servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9-12.