Hur får man hygienpass?

Du får hygienpass genom att prestera godkänt resultat i hygienpasstestet

Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020 (livsmedelslagen 23/2006), inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass. Ett hygienpass som tidigare än den 31.12.2019 har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Om båda delarna av hygienpasset, både kortet och papperscertifikatet, tappas måste man avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Vem beviljar hygienpass?

Hygienpasstestare som arbetar självständigt och som har Livsmedelsverkets godkännande beviljar hygienpass. Livsmedelsverket ordnar inte hygienpasstest och inte heller utbildningar för deltagare i hygienpasstester. Livsmedelsverket beviljar inte hygienpass. Till hygienpasstestarnas skyldigheter hör att ordna tester och även att informera om dem samt att bevilja nya hygienpass (som ersätter pass som är felaktiga eller som har förkommit eller vid namnändring).

Vem ordnar hygienpasstester och var?

Hygienpasstestare som arbetar självständigt och som har Livsmedelsverkets godkännande ordnar hygienpasstester i olika delar av Finland. Hygienpasstestarna ordnar inga tester utanför Finlands gränser.

Hygienpasstestarna är självständiga aktörer även om verksamheten övervakas av Livsmedelsverket. Hygienpasstestarna kan alltså själva bestämma när och för vem de ordnar hygienpasstester. Hygienpasstestarna får ta ut kostnaderna av sina klienter för ordnande av hygienpasstest och beviljande av hygienpass.

Hur kan jag kontakta en hygienpasstestare?

Testarnas kontaktuppgifter finns på länken Listan av hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket”. Förteckningen är ordnad enligt postnummer, vilket gör det lätt att söka fram hygienpasstestare i närområdet. Du kan kontakta testare i din hemkommun eller region via exempelvis e-post, då du behöver uppgifter om tidtabeller, anmälan, deltagande i hygienpasstestet, priser och så vidare.

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestarna får du av Livsmedelsverkets kundservice hygienpass.

  • hygieniapassi@ruokavirasto.fi
  • Servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9-12.
Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020