Hygienpass baserat på test

Vem ska prestera hygienpasstest?

Hygienpasstestet ska presteras av personer som vill ha eller behöver hygienpass och som inte har en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen.

Var kan hygienpasstestet presteras?

Hygienpasstest ordnas i hela Finland av självständiga hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket. Hygienpasstestarna ordnar inga tester utanför Finlands gränser. Testarnas kontaktuppgifter finns på länkenListan av kompetenstestare godkända av livsmedelssäkerhetsverket”. Förteckningen är ordnad enligt postnummer, vilket gör det lätt att söka fram hygienpasstestare i närområdet. Du kan kontakta testarna i din hemkommun eller region via exempelvis e-post då du behöver uppgifter om tidpunkterna för hygienpasstesterna, priser och så vidare. I förteckningen hittar du de testare som har gett tillstånd att låta publicera sina kontaktuppgifter.

Då det gäller hygienpasstesternas tidtabeller, anmälningar och deltagande kan du fråga godkända hygienpasstestare direkt.

Hur kan hygienpasstestet utföras?

Hygienpasstestet kan antingen utföras som ett normalt kunskapstest eller som ett test för särskilda situationer. Du hittar mera information om saken på länken Kompetenstest”.

Vad händer om jag inte får godkänt i hygienpasstestet?

Du kan ta om hygienpasstestet.

Hur gammal ska man vara för att få delta i hygienpasstestet?

Hygienkompetens och den testning som ingår är uttryckligen avsedda för personer som arbetar i livsmedelslokaler, alltså personer som enligt lagen har rätt att arbeta i Finland. Detta gäller i regel personer som har fyllt 15 år och som självständigt kan inleda ett arbetsförhållande. Personer som är yngre än 15 år kan anställas i lätt arbete för högst hälften av ledigheten samt även tillfälligt vid sidan om skolarbetet. Då är det föräldrarna som ingår arbetsavtal för den anställdas del. Vem som helst som vill prestera ett hygienpasstest får ändå göra det, och det finns ingen åldersgräns för deltagande i testet.