Hurudant är hygienpass?

Hygienpasset består av två delar. Det består att ett intyg i pappersformat och ett kort.

Båda delarna är likvärdiga. Du behöver endast en av hygienpassets två delar i original för att intyga för arbetsgivaren att du har hygienpass. Hygienpasset är personligt och det rekommenderas därför att personen själv alltid behåller båda delarna av hygienpasset i original, och att det exempelvis inte överlåts till arbetsgivaren.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019