Hygienkompetens

Med livsmedelshygienisk kompetens avses behärskande av grunderna i livsmedelshygien, kontinuerligt upprätthållande och uppdatering av kunskaper och färdigheter samt beaktande av aktuella förändringar i branschen/på arbetsplatsen/inom verksamheten som en del av företagets egenkontroll. Syftet med livsmedelshygienisk kompetens är att säkerställa att företagarna inom livsmedelsbranschen producerar och överlåter trygga livsmedel till kunderna. En god livsmedelshygien minskar hälsoriskerna hos livsmedel och kan även minska företagets spill.

Livsmedelshygienisk kompetens är ett lagstadgat krav för företagare och arbetare inom livsmedelsbranschen. Om livsmedelshygienisk kompetens föreskrivs i allmänna förordningen om livsmedelshygien [(EG) nr 852/2004] samt i livsmedelslagen (297/2021).  Företagare i livsmedelsbranschen har skyldighet se till att arbetarna har tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för sina uppgifter och att arbetare som hanterar livsmedel utbildas och instrueras på ett sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter. Arbetsgivare/aktörer i livsmedelsbranschen ska dessutom försäkra sig om att personer som i arbetet hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler har  hygienpass som påvisar livsmedelshygienisk kompetens.

Praktisk hygienkompetens betyder att kunskaper och färdigheter som påvisas med hygienpass eller som har förvärvats på något annat sätt, tas i bruk i det dagliga arbetet. Det är viktigt för verkställandet av principen för hygienkompetens att både företagets personal och dess ledning utöver den teoretiska kompetensen även förbinder sig till att upprätthålla en god hygienpraxis i det praktiska arbetet.

Påvisande av hygienkompetens

Livsmedelshygienisk kompetens påvisas genom ett godkänt hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell som erhålls på basis av ett avlagt hygienpasstest. 

Hygienpasset består av

  1. ett intyg på papper i A4-format och
  2. ett hygienpasskort i plast av samma storlek som ett kreditkort. 

Hygienpasset beviljas i sökandens namn och är alltid personlig egendom oberoende av vem som har betalat för testet/hygienpasset. Då man får hygienpass ska man kontrollera att man får båda delarna av det personliga hygienpasset i original. 

Den ena av hygienpassets båda delar är tillräcklig för att påvisa livsmedelshygienisk kompetens. För arbetsgivaren ska man alltid förevisa den ena delen av hygienpasset i original. Det är arbetsgivarens skyldighet att journalföra händelsen i enlighet med livsmedelslagen. Arbetsgivaren kan till exempel ta kopior av hygienpasset för denna journalföring.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021