Information för hygienpasstestare

Hygienpasstestare som har Livsmedelsverkets godkännande kan hålla kontakt med Livsmedelsverket via följande kanaler

Observera att vanlig, osäkrad e-post inte är informationssäker. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiella eller på annat sätt känsliga ärende eller handlingar till Livsmedelsverket via tjänsten Säkerhetsmeddelanden. Med ett säkerhetsmeddelande kan du även skicka stora bilagor.

Säkerhetsmeddelanden

Var och hur?

 • https://turvaviesti.ruokavirasto.fi/
 • Bruksanvisning finns i tjänsten
 • Meddelanden som skickas via Säkerhetsmeddelanden kommer att gå förlorade efter 30 dagar. Se till att spara meddelanden du skickar/tar emot och meddelandebilagor i dina egna filer.

Vilka information/handlingar du skickar till Livsmedelsverket via tjänsten?

Utvärdera själv om ditt meddelande innehåller en konfidentiell eller på annat sätt känslig fråga. Till exempel:

 • Meddelandet innehåller personuppgifter så som namn och födelsedatum
 • Meddelandet innehåller en bild på en testblankett eller ett felaktigt hygienpass
 • Du svarar på testarens tillsyn av dina verksamheter och ditt meddelande inkluderar till exempel företagsinformation eller personuppgifter
 • Ditt namn har ändrats och du kommer att skicka ett officiellt intyg som anger namnbytet eller bild på ditt identitetsbevis

Till exempel vilka information/handlingar Livsmedelsverket skickar till hygienpasstestare via tjänsten?

 • Testarens användarkoder för Frågebanken-datasystem
 • Handlingar relaterat till kontrollen av testarens verksamhet
 • Hörande om att återkalla testarens rättigheter (testaren har inte varit aktiv inom tre år)

Användarkoden och lösenordet till Frågebanken

Då du godkändes till hygienpasstestare gavs du en användarkod och ett lösenord till hygienpasstestarnas Frågebank. Om dessa identifikationer inte fungerar eller om du har förlagt dem, var då god och skicka e-post om saken till adressen hygieniapassi@ruokavirasto.fi eller ta kontakt per telefon med Livsmedelsverkets Hygienpass servicenummer 029 5300 402, tisdagar kl. 9-12.

Hygienpasstestarnas kontaktuppgifter

OBS! Det är viktigt att du själv ser till att dina kontaktuppgifter i Frågebanken är uppdaterade. Föråldrade eller felaktiga uppgifter leder till att användarkoden till Frågebanken låses tillfälligt tills problemet har utretts. Om koderna är tillfälligt låsta och du inte kan använda Frågebanken lönar det sig att meddela problemet per e-post på adressen hygieniapassi@ruokavirasto.fi.

Skickande av meddelandena och handlingarna från Livsmedelsverket till hygienpasstestare och från hygienpasstestare till Livsmedelsverket

OBS! Du är skyldig att se till att dina kontaktuppgifter i Frågebanken hålls uppdaterade och de är rättstavade, så att e-postmeddelandena och brevposten som Livsmedelsverket skickar till testare går till rätt adress. Livsmedelsverket kan skicka olika handlingar till hygienpasstestaren, till exempel handlingar som rör tillsynen av testarens verksamhet (begär, hörandebrev, beslut, följebrev), en påminnelse om att leverera de handlingar på basis av testaren har beviljat hygienpass eller ett hörandebrev om att återkalla testarens rättigheter (testaren har inte varit aktiv i mer än tre år).

 • Handlingar skickas till testaren primärt via e-post.
 • Om e-posten fungerar inte, ska handlingar skickas per post. Brevet skickas främst till testarens hemadress.
 • Om e-posten och posten återlämnas till Livsmedelsverket, till exempel på grund av en okänd adress och testaren inte nås på annat sätt, kommer det att betraktas som ett utebliv svar. Livsmedelsverket kommer att fortsätta att behandla ärendet.

Om du skickar ett svar till Livsmedelsverket till exempel på en begäran, en påminnelse eller ett hörandebrev

 • skicka svaret antingen via e-post (vanlig e-post eller via tjänsten Säkerhetsmeddelande) till registret kirjaamo@ruokavirasto.fi ELLER
 • per post till Livsmedelsverkets register vid Livsmedelsverket/kirjaamo, PB 200, 00027 Livsmedelsverket
 • leveransinstruktioner finns i det dokument som skickas till testaren

Alla handlingarna och åtgärder om hygienpasstestares verksamheten finns tillgängliga i Livsmedelsverket.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2021