Information för hygienpasstestare

Hygienpasstestare som har Livsmedelsverkets godkännande kan hålla kontakt med Livsmedelsverket via följande kanaler:

MÄRK! Det är viktigt att testaren själv ser till att kontaktuppgifterna i Frågebanken är uppdaterade. Föråldrade eller felaktiga uppgifter leder till att användarnamnen till Frågebanken låses tillfälligt tills problemet har utretts. Om koderna är tillfälligt låsta och du inte kan använda Frågebanken lönar det sig att meddela problemet per e-post på adressen hygieniapassi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2020