Publikationer

I denna del finns studiematerial om hygienkompetens som meddelats till Livsmedelssäkerhetsverket. Materialet uppräknas i alfabetisk ordning enligt författaren/utgivaren.

Märk att livsmedelslagstiftningen har reformerats sedan år 2021. Äldre publikationer kan innehålla hänvisningar till föråldrade författningar. Livsmedelsverket ansvarar inte för innehållet i material som har publicerats av andra parter.

 

 • Hatakka M, Pakkala P, Siivonen P, Turja M. Elintarvikehygienia, hygieniaosaaminen ja omavalvonta. WSOY 2004.
 • Ijäs T, Saloniemi M. Hallitse elintarvikehygienia, Hygieniakonsultointi Välimäki 2016, http://www.hygieniakonsultti.fi/
 • Korkeala, H. (toim.) Elintarvikehygienia - Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY ISBN: 978-951-0-33469-0
 • Koulutuskeskus Optima. Hygieniaosaaminen. p. 06- 7855222
 • Laukkanen M., Elintarvikehygienian perusteet, ISBN 978-952-67397-3-1, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Basic Facts of Food Hygiene, ISBN 978-952-67397-5-5, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Grunderna i livsmedelshygien, ISBN 978-952-99108-8-5, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/   
 • Laukkanen M., Osnovy gigieny produktov pitanija (venäjä), ISBN 978-952-67397-6-2, SEFO-konsultointi 2014. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/    
 • Laukkanen M., Toiduainete hügieeni põhialused (viro), ISBN 978-952-99108-9-2, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Shipin weisheng de jichu (kiina), ISBN 978-952-67397-0-0, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/      
 • Laukkanen M., Temel gida hijyen kilavuzu (turkki), ISBN 978-952-67397-1-7, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/       
 • Laukkanen M., Sukhaanamai phalittaphan aahaan (thai), ISBN 978-952-67397-8-6, SEFO-konsultointi 2016. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/   
 • Laukkanen M., Higiene alimenticia – datos básicos (espanja),  ISBN 978-952-67397-4-8, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset:  http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M:, asāsiyyāt hayjīniyā al-aghziya (arabia), ISBN 978-952-67397-7-9, SEFO-konsultointi 2015. Lisätiedot ja tilaukset:  http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Maija-Liisa Välimäki: Hyvät käytännöt ravitsemis- ja puhtauspalveluissa, 2012, JHL-TSL. Voi tilata osoitteesta: http://www.tsl.fi/julkaisut/tyoelama/
 • Osaamistehdas Oy: Harjoittele.fi - Treenaussivusto http://www.harjoittele.fi/, Trainify.fi - Training site http://www.trainify.fi/
 • Peltosaari. Ruokatalouden ja puhtaanapidon mikrobiologia ja hygienia 3. Helsinki: Edita 1996.
 • Penttilä PL. Ruoan riskit. Juva: WSOY 1998.
 • Pönkä A. Ruokamyrkytykset ja elintarvikehygienia. Helsinki: Suomen ympäristöterveys Oy 1999.
 • Rahkio M, Virtalaine T, Suontamo T, Teirmaa S, Wirtanen G, Salo S, Syyrakki S. Pintahygieniaopas. 6. uudistettu painos. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. http://www.elintarvikejaterveys.fi/, puh. (02) 630 4920
 • Sprenger Richard A.  Elintarvikehygienian käsikirja.
 • Sprenger Richard A. The Food Hygiene Handbook. Highfield Publications15th Edition 2002
 • Sukuvaara, T., Selkokielinen hygieniapassi opetusmateriaali internetissä. Sopii jokaiselle; suomenkieltä äidinkielenään sekä vieraana kielenä puhuville. Tukea ja neuvoja tarvittaessa ilman lisämaksua. http://www.hygieniapassiverkossa.fi/
 • Sukuvaara, T., Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage
 • Taipale Marianne. Abc elintarvikehygieniaan 2007.p. 040-5634227
 • Taipale Marianne. Abc i livsmedelshygien 2007. p. 040-5634227 mariannetaipale@hotmail.com
 • Tuomisto Marika. HYGIS-opiskelumateriaali ladattavaksi Android-puhelimeen ja Android-tablettiin. 2016. http://www.hygis.fi/ 
 • Välikylä Tapio (toim.). Hygieniaopas - Elintarvikehygienian perusteet. 16. uudistettu painos, 2013. ISBN 978-952-9637-51-5. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. http://www.elintarvikejaterveys.fi/, puh. (02) 630 4920
 • Välimäki M-L, Laakso E-L. Ruokaa hygieenisesti. Oph 2014. 
Sidan har senast uppdaterats 4.5.2022