Utländska hygienpass och examina

Ett så kallad hygienpass eller examina eller studier som är förknippade med livsmedelshygien och som presterats utomlands ersätter inte kompetensintyget enligt Livsmedelsverkets modell, det vill säga hygienpasset. De berättigar inte till hygienpass om inte ett godkänt hygienpasstest presteras. 

Det beror på staten om det accepterar det finska hygienpasset. Det är värt att fråga direkt från myndigheterna i staten.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021