Bagerier, honungsproducenter, städare, caféer, transportörer, chefer

Måste bageriarbetare ha hygienpass? 

Ja, ifall det i bageriet hanteras oförpackade lättfördärvliga livsmedel, exempelvis kött- eller äggrispastejer, köttpiroger och pizzor. Hygienpass krävs inte om de råvaror eller slutprodukter som hanteras inte är lättfördärvliga livsmedel, till exempel bröd, torra kakor, kex, bullar. 


Måste honungsproducenter ha hygienpass? 

Honung som ska slungas och förpackas är inte ett lättfördärvligt livsmedel, och därför krävs inte hygienpass. Men om honungsproducenten framställer, förpackar eller säljer lättfördärvliga livsmedel som innehåller honung krävs hygienpass.

Måste städare som arbetar i en livsmedelslokal ha hygienpass? 

Nej, om inte städarna deltar i hanteringen av oförpackade, fördärvliga livsmedel. 

Ska man ha hygienpass om man arbetar på café, även om det inte sker någon egentlig framställning av livsmedel på caféet? 

Ja, om den som arbetar på caféet hanterar oförpackade, lättfördärvliga produkter. I caféer hanteras ofta produkter som kräver kylförvaring (till exempel framställning av sallader) och värmebehandling (framställning och gräddning av till exempel skinkpiroger) och man fyller batonger och semlor till exempel genom att tärna/skiva råvarorna till dem (till exempel gurka, tomat, ost, skinka, korv). Om arbetaren på caféet till exempel endast serverar färdiga portioner och tar betalt, krävs inte hygienpass.

Krävs det att arbetsledare eller chefer har hygienpass? 

Ja, ifall de arbetar i en livsmedelslokal och hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel. 

Krävs det att företagare inom livsmedelsbranschen har hygienpass? 

Skyldigheten att ha hygienkompetens gäller för alla som arbetar i en livsmedelslokal, även företagaren. Det krävs att företagaren har hygienpass ifall denna har sådana arbetsuppgifter där lättfördärvliga, oförpackade livsmedel hanteras.

Krävs det att personer som transporterar livsmedel har hygienpass? 

Nej, det krävs det inte ifall personerna enbart transporterar livsmedel och inte hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. Det är ändå arbetsgivarnas uppgift att ge chaufförerna tillräckligt med vägledning och vid behov utbildning om livsmedelshygien i den utsträckning som arbetsuppgifterna kräver. Vid vissa transporter kan även hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel ingå, och då krävs det hygienpass (som till exempel transporter av slaktkroppar och transport med mjölkbil).

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019