Fipronil – anvisningar för riskhantering

Evira har utarbetat den bifogade anvisningen som är avsedd för livsmedelsföretagare, lokala livsmedelstillsynsmyndigheter och besiktningsveterinärer. I anvisningen ingår anvisningar från Europeiska kommissionen samt Eviras synpunkter på riskhanteringsåtgärder som säkerställer att livsmedlen är säkra för fipronilets del.

Fipronil – anvisningar för riskhantering (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2018