Gyromitrin i stenmurklor

Obehandlade stenmurklor (Gyromitra esculenta) innehåller ett toxin med namnet gyromitrin som i höga halter orsakar en akut förgiftning som drabbar matsmältningskanalen, centrala nervsystemet och levern. Gyromitrinet och dess metaboliter är också cancerframkallande föreningar.

Gyromitrin är en vattenlöslig och flyktig förening, en del av gyromitrinet försvinner genom rätt behandling. En del av gyromitrinet blir kvar efter behandlingen. Trots omsorgsfull förbehandling rekommenderas inte fortlöpande eller flera på varandra följande intag av stenmurklor, eftersom toxinresterna anhopas i kroppen.

Anvisningar om hur stenmurklor ska behandlas

Kokning
Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp och 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning.

Torkning
Man kan bevara stenmurklor genom att torka dem knastertorra. Torkade stenmurklor ska blötläggas i minst två timmar innan de används (100 g svamp och 2 l vatten). Efter blötläggningen ska murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska.

Glöm ej!
När murklor torkas eller kokas ska ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning.

Om behandlingen av stenmurklor och varningspåskrifter på stenmurklor kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbsidor.

Du kan ladda ner eller beställa en gratis broschyr över hur stenmurklor skall behandlas.

Broschyren har också översatts till svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Språkversionerna finner du på samma webbplats och sådana kan delas ut till exempel på ställen där murklor saluhålls.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012) 5 § ska det på förpackningar till färska eller torkade stenmurklor som säljs för annat än industriellt syfte finnas en varning om att svamparna är giftiga, och en anvisning om hur de ska behandlas. När murklor säljs oförpackade ska det i deras omedelbara närhet, i en broschyr som är lätt att få syn på, finnas en varning om svamparnas giftighet och en behandlingsanvisning.

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2020