Gyromitrin i stenmurklor

Obehandlade stenmurklor (Gyromitra esculenta) innehåller ett toxin med namnet gyromitrin som i höga halter orsakar en akut förgiftning som drabbar matsmältningskanalen, centrala nervsystemet och levern. Gyromitrinet och dess metaboliter är också cancerframkallande föreningar.

Gyromitrin är en vattenlöslig och flyktig förening och riskerna med toxinerna i stenmurklor kan således undvikas med rätt behandling. Med rätt utförd förvällning kan gyromitrinet elimineras ur svampen till 99,5 %. Att torka svampen knaprigt torr har också ansetts som en bra metod att eliminera toxinet. Trots omsorgsfull förbehandling rekommenderas inte fortlöpande eller flera på varandra följande intag av stenmurklor, eftersom toxinresterna anhopas i kroppen.

Om behandlingen av stenmurklor och varningspåskrifter på stenmurklor kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbsidor. Du kan ladda ner eller beställa en gratis broschyr över hur stenmurklor skall behandlas. Broschyren har också översatts till svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Språkversionerna finner du på samma webbplats och sådana kan delas ut till exempel på ställen där murklor saluhålls.

Enligt förordningen om matsvamp (871/1981) och handels- och industriministeriets beslut (644/1983) skall det i påskrifterna på förpackningen eller i de saluhållna svamparnas omedelbara närhet finnas en anvisning om hur svamparna skall behandlas och en varning om att svamparna är giftiga.