Djupfrysta grönsaker

Listeriabakterier har regelbundet konstaterats i analyser av djupfrysta grönsaker. Personer, som hör till riskgrupper i fråga om listeria, rekommenderas att inta djupfrysta grönsaker endast ordentligt upphettade. Dessutom bör alla konsumenter följa tillverkarens eventuella upphettningsanvisningar på förpackningen.

Storkök (till exempel i ålderdomshem, servicehem och sjukhus) som lagar mat åt personer, som hör till riskgrupper i fråga om listeria, bör upphetta djupfrysta grönsaker före servering. Dessutom rekommenderas det att djupfrysta grönsaker upphettas före servering också då man lagar mat för daghem. Lägg till dem i salladen först efter ordentlig upphettning och nedkylning.