Konsumtion av lever och leverrätter under graviditet

Rekommenderade intag av vitamin A och fastställda gränser för intaget

Det rekommenderade intaget vitamin A är för män 900 μg RE per dag och för kvinnor 700 μg RE per dag. Under graviditeten är det rekommenderade intaget för kvinnor något högre än normalt dvs. 800 μg RE per dag, eftersom behovet av vitamin A något ökar framförallt mot slutet av graviditeten. Om det dagliga intaget hos män är under 500 μg RE eller hos kvinnor under 400 μg RE, kan följden bli bristsymptom. Det A-vitaminintag som finländarna i genomsnitt får ur kosten är tillräckligt.

Eftersom fostret är känsligt för överstora intag av vitamin A, borde det långvariga intaget A-vitamin i form av retinoider under graviditeten inte överstiga 3000 μg RE per dag. Eftersom också en enskild stor engångsdos kan vara skadlig för fostret, borde mängden A-vitamin som erhålls ur en engångsdos vara högst 7500 μg RE.

Konsumtion av lever och leverrätter

Lever är ett mångsidigt födoämne som innehåller sådana näringsämnen, som man under graviditeten har ett ökat behov av. Sådana näringsämnen är bland annat folat vitamin A och järn. Intag av lever under graviditeten medför ändå vissa risker som gör att det är skäl att begränsa konsumtionen av leverrätter under hela graviditetstiden. Lever innehåller rikliga mängder vitamin A i form av så kallad retionoider, som i stora doser kan öka risken för fosterskador och missfall.

Livsmedelsverket och Statens näringsdelegation har gett följande rekommendation om konsumtionen av lever och leverrätter under graviditet 1

  • Leverrätter (leverfärs- och leverbiff, leversås, leverlåda) skall undvikas under hela graviditetstiden
  • Av leverkorv och leverpastej kan under graviditeten intas högst 200 g per vecka. Per gång borde inte intas mer än 100 g.
  • Om leverkorv eller leverpastej intas dagligen, borde intaget vara högst 30 g om dagen. Det motsvarar i praktiken cirka 2 skivor leverkorv eller 2 matskedar leverpastej.

1 Rekommendationen bygger på Livsmedelsverket Eviras riskbedömningsrapport ”Hedelmällisessä iässä olevien naisten altistuminen A-vitamiinille, kadmiumille ja lyijylle maksaruokien välityksellä – kvantitatiivinen riskinarviointi.” (Exponeringen för vitamin A, kadmium och bly via leverrätter bland kvinnor i fruktbar ålder – kvantitativ riskbedömning, Intake of vitamin A, cadmium and lead via foods among Finnish women of fertile age - a quantitative risk assessment), Eviras forskningsrapporter 2/2007, (pdf).

 


 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019