Allergen saknas i märkningarna på hamburgerdressing

14. maj 2019

Haugen-Gruppen Oy i Vanda har uppdagat ett fel i märkningarna på en produkt som man marknadsför och återkallar en del av produkterna från handeln. Återkallelsen gäller hamburgerdressingen Heinz American Hamburger Sauce, förpackningsstorlek 220 ml. Ingrediensen kornmaltättika saknas i de finskspråkiga märkningarna på produkten. Produkten kan utgöra en hälsorisk för personer med kornallergi och celiaki.

Felet gäller partier med bäst före datummärkningen år 2019 eller tidigare. På senare partier har märkningen rättats till. Produkten har saluhållits i K-gruppens butiker och på enstaka andra säljställen.

Marknadsföraren ber personer med kornallergi eller celiaki returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället. Produktens bäst före datummärkning ska framgå av förpackningen.

Mer information: Haugen-Gruppen Oy, Brand Manager Meri-Tuuli Virevesi, tfn 010 309 0700

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Heinz American Hamburger Sauce

(Foto: Haugen-Gruppen Oy)