Allergenfel: Ett parti HK Kabanossi Grillbalkan och Popsi Grillknackkorv kan innehålla rester av mjölk och soja

23. januari 2019

HKScan Finland Oy har tisdagen den 22 januari meddelat att man återkallar från marknaden ett parti HK Kabanossi Grillbalkan (400 g, sista förbrukningsdag 2.2.2019) och Popsi Grillknackkorv (300 g, sista förbrukningsdag 2.2.2019) på grund av en allergenrisk. Partierna i fråga innehåller rester av mjölk och soja. Enligt märkningarna på förpackningarna innehåller produkterna inte mjölk eller soja.

Produkterna är i övrigt klanderfria till sin kvalitet och orsakar ingen skada hos personer som inte är allergiska.

Mer detaljerad information om saken finner du på webbplatsen: https://www.hkscan.com/fi/uutishuone/press-releases/2019/01/tiedote-maitoproteiini-ja-soija-c3183350/

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

HK popsi grillknackkorv.HK Kabanossi grillbalkan.

(Foto: HKScan Finland Oy)